Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Inne

2005/2024
Stowarzyszenie i młodzież
2309/2022
Podziękowanie od IABTI
1607/2022
Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy
1110/2019
Zbiórka na rekonwalescencje rannych saperów