Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Kontakt i dane S.P.S.B.

Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych
NIP 951-21-49-655
REGON 012174274

KRS 0000163097
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawie XX Wydziału Gospodarczego

tel. +48 530 072 938
e-mail: biuro@spsb.org.pl

Konto bankowe: 41 2130 0004 2001 0349 9589 0001

Formularz kontaktowy