Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Historia pirotechniki

Wyposażenie Grupy Rozpoznania Pirotechnicznego NJW MSW /1980-1989/