Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Nagroda S.P.S.B. im. Piotra Molaka

Nagroda S.P.S.B. im. Piotra Molaka

Najważniejszym wyróżnieniem dla członka Stowarzyszenia, jest statuetka odlana w brązie, obrazująca technika bombowego po rozbrojeniu bomby.

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia na rzecz walki z terrorystycznymi i kryminalistycznymi zagrożeniami bombowymi.

Statuetka jest wyrazem pamięci i hołdu jaki oddajemy dla podkomisarza Piotra MOLAKA, naszego bohatera i kolegi, który oddał swoje życie podczas rozbrajania bomby na stacji paliw "SHELL" w dn. 24 kwietnia 1996 roku w Warszawie.

Podkom. Piotr Molak - Krasnal
Podkom. Piotr Molak - Krasnal

Służbę w policji rozpoczął w dniu 15 kwietnia 1979 r., a od października 1982 r. pracował w Wydziale Zabezpieczenia Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Od 1990 roku znalazł się w nowo powstałej 5 osobowej komórce Minersko-Pirotechnicznej Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

Kurs dla minerów-pirotechników Policji odbył na przełomie stycznia-lutego 1991 r., w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Był to pierwszy kurs organizowany dla Policji przez Komendę Główną Policji. Szefem kursu z ramienia Policji był ppłk. Edward Misztal, a z ramienia wojska płk. Jerzy Rutkowski i gen. bryg. Marek Olbrycht. Kurs instruktorki minerstwa-pirotechniki organizowany przez KGP ukończył w 1994 r. także WSOWInż. we Wrocławiu.

Od 23 kwietnia 1996 r. rozpoczął służbę na stanowisku specjalisty Sekcji Szkolenia Wydziału Antyterrorystycznego KSP, gdzie miał zajmować się m.in. szkoleniem funkcjonariuszy w zakresie minerstwa-pirotechniki.

W dniu 24 kwietnia 1996 r. o godz. 11.00 asp. szt. Piotr Molak udał się na interwencję minersko-pirotechniczną na teren stacji benzynowej firmy "Shell" przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie gdzie ujawniono ładunek wybuchowy. Podczas wykonywania zadania polegającego na prześwietlaniu urządzeniem rentgenowskim odnalezionego przedmiotu nastąpił jego wybuch w wyniku, którego doznał On ciężkich obrażeń ciała. Przewieziony do szpitala pomimo podjętych natychmiast zabiegów - zmarł.

asp. szt. Piotr Molak w uznaniu zasług został awansowany pośmiertnie przez Prezydenta RP na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza.