Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że pogrzeb ŚP. Zbigniewa PLUCIAKA odbędzie się w dniu 08.10.2022 roku (sobota) o godz. 12:00 we wsi Malużyn pow. Ciechanowski.

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

Z bólem i wielkim żalem informujemy, że w dniu 01.10.2022 roku na wieczny odpoczynek odszedł nasz wspaniały Kolega i Przyjaciel mł. insp. Zbigniew PLUCIAK - Wiceprezes Zarządu oraz Współzałożyciel S.P.S.B.

Był człowiekiem wielce zasłużonym dla służb zwalczających terroryzm bombowy oraz doskonałym instruktorem I.E.D.

Zbigniew PLUCIAK

ŚP. mł. insp. Zbigniew PLUCIAK urodził się 16.03.1962 roku. W Wydziale Antyterrorystycznym Policji zajmował stanowiska: Eksperta Sekcji Szkoleniowo – Szturmowej Wydziału Szkoleniowo-Snajperskiego, Zastępcy Kierownika Sekcji Minersko – Pirotechnicznej, Kierownika Sekcji Minersko – Pirotechnicznej. W Biurze Operacji Antyterrorystycznych Policji Komendy Głównej Policji zajmował stanowisko Radcy Koordynatora Krajowego ds. Minersko-Pirotechnicznych.

Ukończył wiele szkoleń międzynarodowych m. in.:

Posiadał uprawnienia:

Przez wiele lat prowadził szkolenia w zakresie przeciwdziałania zdarzeniom związanym z zagrożeniem bombowym m. in. dla:

Cześć Jego Pamięci!

Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowej zostaną przekazane po uzyskaniu informacji od Rodziny ŚP. Kolegi.

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

Podziękowanie od IABTI

Otrzymaliśmy od IABTI podziękowanie:

Z wielką dumą i zaszczytem International Association of Bomb Technicians and Investigators (IABTI) odbiera nagrodę główną im. Piotra Molaka od Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych (SPSB).
To prestiżowe wyróżnienie przyjmowane jest z ogromnym uznaniem.
Dla nas (IABTI) niezwykle zachęcająca jest świadomość, że IABTI z powodzeniem realizuje swoją globalną misję dostarczania istotnych i aktualnych informacji, które mogą pomóc w bezpieczeństwie i sukcesie naszych partnerów na całym świecie.
Liczymy na kontynuację relacji i współpracę we współpracy w sprawach będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania.

Z poważaniem,
Wally Meeks Dyrektor Międzynarodowy

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że są już do odebrania nowe legitymacje członkowskie. Koszt to 35 zł. Szczegóły u Kol. Skarbnika.

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

W lipcu br. na terenie naszego kraju przebywała delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy. W dniu 04.07.2022 roku Zarząd S.P.S.B. spotkał się z w/wym. funkcjonariuszami i w uznaniu zasług w dziedzinie oczyszczania terenu z niewybuchów i niewypałow uhonorował ich organizację Nagrodą Honorową im. Piotra MOLAKA. Następnie w towarzystwie Prezesa S.P.S.B. delegacja odwiedziła firmy:

Celem wizyty była wymiana doświadczeń w dziedzinie szkolenia i oczyszczania terenu z przedmiotów niebezpiecznych oraz nawiązanie kontaktów branżowych.

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

W dniu 22.04.2022 roku odbyło się doroczne spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika.

W trakcie uroczystości zostały wręczone wyróżnienia:

Ponadto wręczono certyfikaty dla nowych członków S.P.S.B.

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Obchody Dnia Sapera 2022

Dziękujemy zarówno członkom stowarzyszenia oraz zaproszonym gościom za tak liczne przybycie. Serdecznie zapraszamy na następne spotkania!

Zarząd S.P.S.B.


Rocznica śmierci Śp. Piotra MOLAKA

Podkom. Piotr Molak - 26 rocznica śmierci

Koleżanki i Koledzy w dniu 24.04.2022 roku przypada 26 rocznica śmierci podkom. Policji Piotra MOLAKA.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd S.P.S.B.


16 kwiecień - DZIEŃ SAPERA

Delegacja S.P.S.B. w dniu 16 kwietnia br. złożyła wiązankę przy Pomniku Chwała Saperom w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie.
Kolega Bogdan Modrzejewski odczytał odezwę z okazji Święta Sapera:

Tu dziś pod Pomnikiem Sapera dość liczna kadra Wojsk Inżynieryjnych się zbiera.
By co roku czcić naszych Kolegów Saperów poległych za ojczyznę. Czyli w Dzień Sapera.
Za zasługi w forsowaniu Odry i Nysy Kłodzkiej w 1945r. ten chwalebny dzień nam nadano.
To wtedy saperski wielki pokaz działalności dano, przeprawy i mosty szybko wybudowano.
Po dzień dzisiejszy działalność Wojsk Inżynieryjnych na rzecz kraju wcale nie jest to mało.
Ileż to pól minowych od zakończenia II wojny światowej brać saperska nam rozminowała?
Za te wszystkie dokonania, tym co odeszli tym co są należy się WIELKA SAPERSKA CHWAŁA.

Dzień Sapera 2022

Dzień Sapera 2022

Zarząd S.P.S.B.


Życzenia Wielkanocne S.P.S.B.

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy naszym Członkom i ich rodzinom, najlepsze życzenia pokoju, wiary i miłości. By czas spędzony wśród bliskich dodawał sił i motywował do podejmowania wyzwań, a nadchodząca wiosna wypełniła słońcem Państwa życie osobiste i zawodowe.

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

Zarząd S.P.S.B. serdecznie zaprasza na doroczne spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika o godz. 17:00 w dniu 22.04.2022 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. Koszt spotkania wynosi 180 zł/osoba (w opłatę wliczone są napoje). Opłatę za spotkanie należy przekazać osobiście Kol. Skarbnikowi S.P.S.B. w dniu imprezy.

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 08.04.2022 roku telefonicznie do Kol. Prezesa S.P.S.B. lub poprzez e-mail: biuro@spsb.org.pl

PS: Informujemy, że w razie odwołania swojej obecności będziemy prosić o uregulowanie zadeklarowanej płatności.

Do zobaczenia!

Zarząd S.P.S.B.


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z bólem i wielkim żalem informujemy, że w dniu 06.03.2022 roku na wieczny odpoczynek odszedł płk dr Jerzy RUTKOWSKI, wspaniały Kolega, wielce zasłużony dla służb zwalczających terroryzm bombowy. Członek oraz współzałożyciel S.P.S.B.

Jerzy RUTKOWSKI

Pogrzeb odbędzie się w dniu 16.03.2022 roku o godz. 13:00 na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) Mały Kościółek.

Zarząd S.P.S.B.


Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku ze zbliżającym świętem Dnia Sapera 16.04.2022 roku pragniemy poinformować o podjęciu decyzji przez Zarząd S.P.S.B. dot. wyróżnienia Główną Nagrodą im. Piotra Molaka.

W związku z powyższym powołana Kapituła S.P.S.B. z Przewodniczącym Kol. Jackiem Karpikiem, wyłoni i przedstawi do wyróżnienia Zarządowi S.P.S.B. listę uhonorowanych.

Bardzo prosimy Koleżanki i Kolegów o zgłaszanie swoich kandydatów. Zgłoszenie w formie elektronicznej z uzasadnieniem wyboru prosimy przesłać do dnia 28.02.2022 roku na adres email: biuro@spsb.org.pl

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

Ze względu na stale utrzymującą się niekorzystną sytuację pandemiczną w kraju z wielkim żalem, ale jednocześnie z pełną troską o Wasze zdrowie, Zarząd Stowarzyszenia zdecydował o rezygnacji z organizacji spotkania noworocznego planowanego w dniu 14.01.2022 roku.

Jednocześnie przypominamy o potwierdzeniu członkowstwa poprzez opłacenie składki członkowskiej w wysokości 70 zł na konto Stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie otrzymają okolicznościowe kalendarze.

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

Zarząd S.P.S.B. serdecznie zaprasza na spotkanie noworoczne o godz. 17.00 w dniu 14.01.2022 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. Koszt spotkania wynosi 140 zł/osoba (w opłatę wliczone są napoje). Opłatę za spotkanie należy przekazać osobiście Kol. Skarbnikowi S.P.S.B. w dniu imprezy.

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 09.01.2022 roku telefonicznie do Kol. Prezesa S.P.S.B. lub poprzez e-mail: biuro@spsb.org.pl

Do zobaczenia!

Zarząd S.P.S.B.


Życzenia Świąteczno-Noworoczne S.P.S.B.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2022 składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej wszystkim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia oraz ich Rodzinom.

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

Zarząd S.P.S.B. planuje zorganizować i przeprowadzić spotkanie noworoczne członków i sympatyków S.P.S.B. w terminie 14.01.2022 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. Koszt spotkania oraz dodatkowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Do zobaczenia!

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

W dniu 10.09.2021 roku odbyło się doroczne spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika.

W trakcie uroczystości zostały wręczone wyróżnienia za lata 2020-2021:

Ponadto wręczono certyfikaty dla nowych członków S.P.S.B.

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Dziękujemy zarówno członkom stowarzyszenia oraz zaproszonym gościom za tak liczne przybycie. Serdecznie zapraszamy na następne spotkania!

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

Zarząd S.P.S.B. serdecznie zaprasza na doroczne spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika o godz. 17.00 w dniu 10.09.2021 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. Koszt spotkania wynosi 180 zł/osoba (w opłatę wliczone są napoje). Opłatę za spotkanie należy przekazać osobiście Kol. Skarbnikowi S.P.S.B. w dniu imprezy.

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 20.08.2021 roku telefonicznie do Kol. Prezesa S.P.S.B. lub poprzez e-mail: biuro@spsb.org.pl

Do zobaczenia!

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

W związku z trwającą pandemią Covid-19 oraz związanymi z tym obostrzeniami dotychczas nie było możliwości zorganizowania spotkania członków stowarzyszenia.

W obecnej chwili dzięki zmianom legislacyjnym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Koleżanek i Kolegów, Zarząd S.P.S.B. planuje zorganizować i przeprowadzić doroczne spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika w terminie 24.09.2021 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. Koszt spotkania oraz dodatkowe informacje zostaną przekazane w późniejszym czasie.

Do zobaczenia!

Zarząd S.P.S.B.


Rocznica śmierci Śp. Piotra MOLAKA

Podkom. Piotr Molak - 25 rocznica śmierci

Koleżanki i Koledzy w dniu 24.04.2021 roku przypada 25 rocznica śmierci podkom. Policji Piotra MOLAKA.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd S.P.S.B.


Dzień Sapera 2021

Dzień Sapera 2021

Z okazji Dnia Sapera przypadającego w dniu 16.04.2021 roku składamy żołnierzom, funkcjonariuszom, kombatantom, weteranom oraz pracownikom służb inżynieryjno-saperskich i pirotechnicznych życzenia zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z osiągnięć zawodowych i prywatnych.

Zarząd S.P.S.B.


Życzenia Wielkanocne S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy, ze względu na stale utrzymującą się niekorzystną sytuację pandemiczną w Polsce z wielkim żalem, ale jednocześnie pełną troską o Państwa zdrowie, Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych zadecydował o przesunięciu spotkania z okazji ŚWIĘTA DNIA SAPERA planowanego w dniu 16 kwietnia na nowy, jesienny termin – do ustalenia przez Zarząd.

Osoby, które zostały wyróżnione przez Kapitułę w 2020 roku, oraz osoby wyróżnione w 2021 roku zostaną uhonorowane w terminie jesiennym ustalonym przez Zarząd S.P.S.B.

Jednocześnie przypominamy o konieczności opłacenia zaległych składek (70 zł) oraz wniesienia opłaty (35 zł) za wykonanie legitymacji członkowskiej.

Z poważaniem
Zarząd S.P.S.B.


Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku ze zbliżającym świętem Dnia Sapera 16.04.2021 roku pragniemy poinformować o podjęciu decyzji przez Zarząd S.P.S.B. dot. uhonorowania Główną Nagrodą im. Piotra Molaka (statuetką) trzech kandydatów.

W związku z powyższym powołana Kapituła S.P.S.B. z Przewodniczącym Kol. Jackiem Karpikiem, wyłoni i przedstawi do wyróżnienia Zarządowi S.P.S.B. trzech uhonorowanych.

Bardzo prosimy Koleżanki i Kolegów o zgłaszanie swoich kandydatów. Zgłoszenie w formie elektronicznej z uzasadnieniem wyboru prosimy przesłać do dnia 15.03.2021 roku w na adres email: biuro@spsb.org.pl

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy, przypominamy o potwierdzeniu członkowstwa poprzez opłacenie składki członkowskiej w wysokości 70 zł na konto Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych.

Wszyscy członkowie otrzymają okolicznościowe kalendarze.

Zarząd S.P.S.B.

Kalendarz S.P.S.B. 2021


Życzenia Świąteczno-Noworoczne S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy, ze względu na pogarszającą się w Polsce sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS–CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników spotkania z okazji ŚWIĘTA DNIA SAPERA planowanego w dniu 16 października b.r., Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych podjął decyzję o przeniesieniu spotkania na dzień 16 kwietnia 2021 roku.

Dla Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania.

Zważywszy na fakt, że wśród uczestników byłyby obecne także osoby w sile wieku, nie pozostaje to bez znaczenia w aspekcie podatności na zakażenie koronawirusem. Nie chcemy zatem narażać uczestników spotkania oraz ich bliskich na zwiększone ryzyko zakażenia.

Osoby, które były w tym roku wyróżnione przez Kapitułę, zostaną uhonorowane w dniu 16 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie przypominamy o konieczności opłacenia zaległych składek oraz wniesienia opłaty 35 zł za wyrobienie legitymacji członkowskiej.

Nowe legitymacje można odebrać u członków zarządu po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznie lub e-mail.

Z poważaniem
Adam NIEMCZYK
Prezes Zarządu SPSB


Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się o godz. 17:00 w dniu 16 października 2020 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3 w Warszawie.

Koszt spotkania 140 zł/osoba (płatne w dniu spotkania). Napoje dodatkowe we własnym zakresie. Osoby które potwierdziły i nie przyszły, ponoszą koszty uczestnictwa. Serdecznie zapraszamy!

Zarząd S.P.S.B.


24.04.2020r. Rocznica śmierci podkom. Piotra MOLAKA

Koleżanki i Koledzy w dniu dzisiejszym przypada 24 rocznica śmierci podkom. Policji Piotra MOLAKA patrona naszego stowarzyszenia, który oddał swoje życie realizując obowiązki służbowe minera – pirotechnika.

Zarząd S.P.S.B.

Podkom. Piotr Molak - 24 rocznica śmierci


Informacja o ceremonii pogrzebowej Krzysztofa ŚWICIŃSKIEGO-MAGLAJT

Koleżanki i Koledzy informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2020r. o godz. 10:00 w Kościele Św. Trójcy w Chynowie odbędzie się ceremonia pogrzebowa Krzysztofa ŚWICIŃSKIEGO-MAGLAJT.

Zarząd S.P.S.B.


16.04.2020r. Dzień Sapera

…Pięknie jest pamiętać o tych, którzy oddali swoje życie i tych co dawali
i dzisiaj dają świadectwo odwagi i poświęcenia…
Chwała Saperom, Pirotechnikom i Przewodnikom Psów!

Dzień Sapera 2020

W imieniu Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych pod Pomnikiem Chwała Saperom złożył wiązankę kwiatów Kol. Prezes Adam NIEMCZYK.


Szanowni Państwo, ze względu na pogarszającą się w Polsce sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników uroczystości planowanej w dniu 17 kwietnia 2020 roku - Święto Sapera i Pirotechnika, Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych podjął decyzję o przeniesieniu uroczystości na inny termin tj. 16 października 2020 roku o godzinie 17:00.

Zarząd S.P.S.B.


Szanowni Koledzy, informujemy, że w związku z wygaśnięciem ważności legitymacji członkowskich z dniem 16.04.2020 r. prosimy o pilne:

Wszystkie powyższe informacje proszę o przesłać na adres e-mail: biuro@spsb.org.pl w terminie do dnia 31.03.2020 r.

Koszt szacunkowy wymiany legitymacji ze znaczkami wyniesie ok. 35 zł.

Zarząd S.P.S.B.

Aktualności

Decyzje Zarządu Obchody Dnia Sapera Zaproszenia Spotkania noworoczne Życzenia świąteczne Kondolencje Inne