Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Koleżanki i Koledzy!

W związku z trwającą pandemią Covid-19 oraz związanymi z tym obostrzeniami dotychczas nie było możliwości zorganizowania spotkania członków stowarzyszenia.

W obecnej chwili dzięki zmianom legislacyjnym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Koleżanek i Kolegów, Zarząd S.P.S.B. planuje zorganizować i przeprowadzić doroczne spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika w terminie 24.09.2021 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. Koszt spotkania oraz dodatkowe informacje zostaną przekazane w późniejszym czasie.

Do zobaczenia!

Zarząd S.P.S.B.


Rocznica śmierci Śp. Piotra MOLAKA

Podkom. Piotr Molak - 25 rocznica śmierci

Koleżanki i Koledzy w dniu 24.04.2021 roku przypada 25 rocznica śmierci podkom. Policji Piotra MOLAKA.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd S.P.S.B.


Dzień Sapera 2021

Dzień Sapera 2021

Z okazji Dnia Sapera przypadającego w dniu 16.04.2021 roku składamy żołnierzom, funkcjonariuszom, kombatantom, weteranom oraz pracownikom służb inżynieryjno-saperskich i pirotechnicznych życzenia zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z osiągnięć zawodowych i prywatnych.

Zarząd S.P.S.B.


Życzenia Wielkanocne S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy, ze względu na stale utrzymującą się niekorzystną sytuację pandemiczną w Polsce z wielkim żalem, ale jednocześnie pełną troską o Państwa zdrowie, Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych zadecydował o przesunięciu spotkania z okazji ŚWIĘTA DNIA SAPERA planowanego w dniu 16 kwietnia na nowy, jesienny termin – do ustalenia przez Zarząd.

Osoby, które zostały wyróżnione przez Kapitułę w 2020 roku, oraz osoby wyróżnione w 2021 roku zostaną uhonorowane w terminie jesiennym ustalonym przez Zarząd S.P.S.B.

Jednocześnie przypominamy o konieczności opłacenia zaległych składek (70 zł) oraz wniesienia opłaty (35 zł) za wykonanie legitymacji członkowskiej.

Z poważaniem
Zarząd S.P.S.B.


Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku ze zbliżającym świętem Dnia Sapera 16.04.2021 roku pragniemy poinformować o podjęciu decyzji przez Zarząd S.P.S.B. dot. uhonorowania Główną Nagrodą im. Piotra Molaka (statuetką) trzech kandydatów.

W związku z powyższym powołana Kapituła S.P.S.B. z Przewodniczącym Kol. Jackiem Karpikiem, wyłoni i przedstawi do wyróżnienia Zarządowi S.P.S.B. trzech uhonorowanych.

Bardzo prosimy Koleżanki i Kolegów o zgłaszanie swoich kandydatów. Zgłoszenie w formie elektronicznej z uzasadnieniem wyboru prosimy przesłać do dnia 15.03.2021 roku w na adres email: biuro@spsb.org.pl

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy, przypominamy o potwierdzeniu członkowstwa poprzez opłacenie składki członkowskiej w wysokości 70 zł na konto Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych.

Wszyscy członkowie otrzymają okolicznościowe kalendarze.

Zarząd S.P.S.B.

Kalendarz S.P.S.B. 2021


Życzenia Świąteczno-Noworoczne S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy, ze względu na pogarszającą się w Polsce sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS–CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników spotkania z okazji ŚWIĘTA DNIA SAPERA planowanego w dniu 16 października b.r., Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych podjął decyzję o przeniesieniu spotkania na dzień 16 kwietnia 2021 roku.

Dla Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania.

Zważywszy na fakt, że wśród uczestników byłyby obecne także osoby w sile wieku, nie pozostaje to bez znaczenia w aspekcie podatności na zakażenie koronawirusem. Nie chcemy zatem narażać uczestników spotkania oraz ich bliskich na zwiększone ryzyko zakażenia.

Osoby, które były w tym roku wyróżnione przez Kapitułę, zostaną uhonorowane w dniu 16 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie przypominamy o konieczności opłacenia zaległych składek oraz wniesienia opłaty 35 zł za wyrobienie legitymacji członkowskiej.

Nowe legitymacje można odebrać u członków zarządu po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznie lub e-mail.

Z poważaniem
Adam NIEMCZYK
Prezes Zarządu SPSB


Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się o godz. 17:00 w dniu 16 października 2020 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3 w Warszawie.

Koszt spotkania 140 zł/osoba (płatne w dniu spotkania). Napoje dodatkowe we własnym zakresie. Osoby które potwierdziły i nie przyszły, ponoszą koszty uczestnictwa. Serdecznie zapraszamy!

Zarząd S.P.S.B.


24.04.2020r. Rocznica śmierci podkom. Piotra MOLAKA

Koleżanki i Koledzy w dniu dzisiejszym przypada 24 rocznica śmierci podkom. Policji Piotra MOLAKA patrona naszego stowarzyszenia, który oddał swoje życie realizując obowiązki służbowe minera – pirotechnika.

Zarząd S.P.S.B.

Podkom. Piotr Molak - 24 rocznica śmierci


Informacja o ceremonii pogrzebowej Krzysztofa ŚWICIŃSKIEGO-MAGLAJT

Koleżanki i Koledzy informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2020r. o godz. 10:00 w Kościele Św. Trójcy w Chynowie odbędzie się ceremonia pogrzebowa Krzysztofa ŚWICIŃSKIEGO-MAGLAJT.

Zarząd S.P.S.B.


16.04.2020r. Dzień Sapera

…Pięknie jest pamiętać o tych, którzy oddali swoje życie i tych co dawali
i dzisiaj dają świadectwo odwagi i poświęcenia…
Chwała Saperom, Pirotechnikom i Przewodnikom Psów!

Dzień Sapera 2020

W imieniu Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych pod Pomnikiem Chwała Saperom złożył wiązankę kwiatów Kol. Prezes Adam NIEMCZYK.


Szanowni Państwo, ze względu na pogarszającą się w Polsce sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników uroczystości planowanej w dniu 17 kwietnia 2020 roku - Święto Sapera i Pirotechnika, Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych podjął decyzję o przeniesieniu uroczystości na inny termin tj. 16 października 2020 roku o godzinie 17:00.

Zarząd S.P.S.B.


Szanowni Koledzy, informujemy, że w związku z wygaśnięciem ważności legitymacji członkowskich z dniem 16.04.2020 r. prosimy o pilne:

Wszystkie powyższe informacje proszę o przesłać na adres e-mail: biuro@spsb.org.pl w terminie do dnia 31.03.2020 r.

Koszt szacunkowy wymiany legitymacji ze znaczkami wyniesie ok. 35 zł.

Zarząd S.P.S.B.

Aktualności

Decyzje Zarządu Obchody Dnia Sapera Zaproszenia Spotkania noworoczne Życzenia świąteczne Kondolencje Inne