Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 10.09.2021 roku odbyło się doroczne spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika.

W trakcie uroczystości zostały wręczone wyróżnienia za lata 2020-2021:

Ponadto wręczono certyfikaty dla nowych członków S.P.S.B.

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Obchody Dnia Sapera 2021

Dziękujemy zarówno członkom stowarzyszenia oraz zaproszonym gościom za tak liczne przybycie. Serdecznie zapraszamy na następne spotkania!

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

Zarząd S.P.S.B. serdecznie zaprasza na doroczne spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika o godz. 17.00 w dniu 10.09.2021 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. Koszt spotkania wynosi 180 zł/osoba (w opłatę wliczone są napoje). Opłatę za spotkanie należy przekazać osobiście Kol. Skarbnikowi S.P.S.B. w dniu imprezy.

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 20.08.2021 roku telefonicznie do Kol. Prezesa S.P.S.B. lub poprzez e-mail: biuro@spsb.org.pl

Do zobaczenia!

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy!

W związku z trwającą pandemią Covid-19 oraz związanymi z tym obostrzeniami dotychczas nie było możliwości zorganizowania spotkania członków stowarzyszenia.

W obecnej chwili dzięki zmianom legislacyjnym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Koleżanek i Kolegów, Zarząd S.P.S.B. planuje zorganizować i przeprowadzić doroczne spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika w terminie 24.09.2021 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. Koszt spotkania oraz dodatkowe informacje zostaną przekazane w późniejszym czasie.

Do zobaczenia!

Zarząd S.P.S.B.


Rocznica śmierci Śp. Piotra MOLAKA

Podkom. Piotr Molak - 25 rocznica śmierci

Koleżanki i Koledzy w dniu 24.04.2021 roku przypada 25 rocznica śmierci podkom. Policji Piotra MOLAKA.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd S.P.S.B.


Dzień Sapera 2021

Dzień Sapera 2021

Z okazji Dnia Sapera przypadającego w dniu 16.04.2021 roku składamy żołnierzom, funkcjonariuszom, kombatantom, weteranom oraz pracownikom służb inżynieryjno-saperskich i pirotechnicznych życzenia zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z osiągnięć zawodowych i prywatnych.

Zarząd S.P.S.B.


Życzenia Wielkanocne S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy, ze względu na stale utrzymującą się niekorzystną sytuację pandemiczną w Polsce z wielkim żalem, ale jednocześnie pełną troską o Państwa zdrowie, Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych zadecydował o przesunięciu spotkania z okazji ŚWIĘTA DNIA SAPERA planowanego w dniu 16 kwietnia na nowy, jesienny termin – do ustalenia przez Zarząd.

Osoby, które zostały wyróżnione przez Kapitułę w 2020 roku, oraz osoby wyróżnione w 2021 roku zostaną uhonorowane w terminie jesiennym ustalonym przez Zarząd S.P.S.B.

Jednocześnie przypominamy o konieczności opłacenia zaległych składek (70 zł) oraz wniesienia opłaty (35 zł) za wykonanie legitymacji członkowskiej.

Z poważaniem
Zarząd S.P.S.B.


Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku ze zbliżającym świętem Dnia Sapera 16.04.2021 roku pragniemy poinformować o podjęciu decyzji przez Zarząd S.P.S.B. dot. uhonorowania Główną Nagrodą im. Piotra Molaka (statuetką) trzech kandydatów.

W związku z powyższym powołana Kapituła S.P.S.B. z Przewodniczącym Kol. Jackiem Karpikiem, wyłoni i przedstawi do wyróżnienia Zarządowi S.P.S.B. trzech uhonorowanych.

Bardzo prosimy Koleżanki i Kolegów o zgłaszanie swoich kandydatów. Zgłoszenie w formie elektronicznej z uzasadnieniem wyboru prosimy przesłać do dnia 15.03.2021 roku w na adres email: biuro@spsb.org.pl

Zarząd S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy, przypominamy o potwierdzeniu członkowstwa poprzez opłacenie składki członkowskiej w wysokości 70 zł na konto Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych.

Wszyscy członkowie otrzymają okolicznościowe kalendarze.

Zarząd S.P.S.B.

Kalendarz S.P.S.B. 2021


Życzenia Świąteczno-Noworoczne S.P.S.B.


Koleżanki i Koledzy, ze względu na pogarszającą się w Polsce sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS–CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników spotkania z okazji ŚWIĘTA DNIA SAPERA planowanego w dniu 16 października b.r., Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych podjął decyzję o przeniesieniu spotkania na dzień 16 kwietnia 2021 roku.

Dla Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania.

Zważywszy na fakt, że wśród uczestników byłyby obecne także osoby w sile wieku, nie pozostaje to bez znaczenia w aspekcie podatności na zakażenie koronawirusem. Nie chcemy zatem narażać uczestników spotkania oraz ich bliskich na zwiększone ryzyko zakażenia.

Osoby, które były w tym roku wyróżnione przez Kapitułę, zostaną uhonorowane w dniu 16 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie przypominamy o konieczności opłacenia zaległych składek oraz wniesienia opłaty 35 zł za wyrobienie legitymacji członkowskiej.

Nowe legitymacje można odebrać u członków zarządu po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznie lub e-mail.

Z poważaniem
Adam NIEMCZYK
Prezes Zarządu SPSB


Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się o godz. 17:00 w dniu 16 października 2020 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3 w Warszawie.

Koszt spotkania 140 zł/osoba (płatne w dniu spotkania). Napoje dodatkowe we własnym zakresie. Osoby które potwierdziły i nie przyszły, ponoszą koszty uczestnictwa. Serdecznie zapraszamy!

Zarząd S.P.S.B.


24.04.2020r. Rocznica śmierci podkom. Piotra MOLAKA

Koleżanki i Koledzy w dniu dzisiejszym przypada 24 rocznica śmierci podkom. Policji Piotra MOLAKA patrona naszego stowarzyszenia, który oddał swoje życie realizując obowiązki służbowe minera – pirotechnika.

Zarząd S.P.S.B.

Podkom. Piotr Molak - 24 rocznica śmierci


Informacja o ceremonii pogrzebowej Krzysztofa ŚWICIŃSKIEGO-MAGLAJT

Koleżanki i Koledzy informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2020r. o godz. 10:00 w Kościele Św. Trójcy w Chynowie odbędzie się ceremonia pogrzebowa Krzysztofa ŚWICIŃSKIEGO-MAGLAJT.

Zarząd S.P.S.B.


16.04.2020r. Dzień Sapera

…Pięknie jest pamiętać o tych, którzy oddali swoje życie i tych co dawali
i dzisiaj dają świadectwo odwagi i poświęcenia…
Chwała Saperom, Pirotechnikom i Przewodnikom Psów!

Dzień Sapera 2020

W imieniu Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych pod Pomnikiem Chwała Saperom złożył wiązankę kwiatów Kol. Prezes Adam NIEMCZYK.


Szanowni Państwo, ze względu na pogarszającą się w Polsce sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników uroczystości planowanej w dniu 17 kwietnia 2020 roku - Święto Sapera i Pirotechnika, Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych podjął decyzję o przeniesieniu uroczystości na inny termin tj. 16 października 2020 roku o godzinie 17:00.

Zarząd S.P.S.B.


Szanowni Koledzy, informujemy, że w związku z wygaśnięciem ważności legitymacji członkowskich z dniem 16.04.2020 r. prosimy o pilne:

Wszystkie powyższe informacje proszę o przesłać na adres e-mail: biuro@spsb.org.pl w terminie do dnia 31.03.2020 r.

Koszt szacunkowy wymiany legitymacji ze znaczkami wyniesie ok. 35 zł.

Zarząd S.P.S.B.

Aktualności

Decyzje Zarządu Obchody Dnia Sapera Zaproszenia Spotkania noworoczne Życzenia świąteczne Kondolencje Inne