Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Stowarzyszenie i młodzież

2024/05/20

W związku z organizacją przez Fundację Sprzymierzeni z GROM oraz Wojskowej Akademii Technicznej wsparte przez Jednostkę GROM, Stowarzyszenie Rodzin Cichociemnych oraz inne Instytucje i organizacje kontynuuje projekt DZIEŃ CICHOCIEMNYCH na WAT Zgrupowanie CAMP STS 13 w dniach 18-19.05.2024 roku, skierowanego do uczniów szkół średnich i wyższych w tym młodzieży liceów o profilach mundurowych, harcerzy, organizacji proobronnych.

Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych wraz z przedstawicielem firmy Łukasiewicz-PIAP i służbami SOP, przedstawiło prezentacje o tematyce Historia Pirotechniki w Polsce, oraz pokaz sprzętu z PIAP.

Jednocześnie przeprowadziliśmy szkolenie w zakresie procedur dot. przedmiotów pochodzenia nieznanego.

Stowarzyszenie i młodzież 2024

Stowarzyszenie i młodzież 2024

Stowarzyszenie i młodzież 2024

Stowarzyszenie i młodzież 2024

Stowarzyszenie i młodzież 2024

Stowarzyszenie i młodzież 2024

Stowarzyszenie i młodzież 2024

Stowarzyszenie i młodzież 2024

Stowarzyszenie i młodzież 2024

Stowarzyszenie i młodzież 2024

Stowarzyszenie i młodzież 2024

Stowarzyszenie i młodzież 2024