Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

2022/07/16

Koleżanki i Koledzy!

W lipcu br. na terenie naszego kraju przebywała delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy. W dniu 04.07.2022 roku Zarząd S.P.S.B. spotkał się z w/wym. funkcjonariuszami i w uznaniu zasług w dziedzinie oczyszczania terenu z niewybuchów i niewypałow uhonorował ich organizację Nagrodą Honorową im. Piotra MOLAKA. Następnie w towarzystwie Prezesa S.P.S.B. delegacja odwiedziła firmy:

Celem wizyty była wymiana doświadczeń w dziedzinie szkolenia i oczyszczania terenu z przedmiotów niebezpiecznych oraz nawiązanie kontaktów branżowych.

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Delegacja przedstawicieli służb pirotechnicznych Ukrainy

Zarząd S.P.S.B.