Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Decyzje Zarządu S.P.S.B. z dnia 01.03.2019 r.

2019/03/11

Zarząd S.P.S.B. na posiedzeniu w dn. 01.03.2019 r. zdecydował o:

Z okazji XXV-lecia założenia Stowarzyszenia dla uświetnienia tej doniosłej rocznicy zdecydował o:

a ponadto:

* Zarząd uprzejmie przypomina o potwierdzeniu członkostwa poprzez opłacenie składki członkowskiej do dnia 01.04.2019 r. Wpłaty na konto stowarzyszenia b/z w wysokości 70 pln.

* Dostępny jest już nowy egzemplarz oficjalnej publikacji I.A.B.T.I. "The Detonator".