Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Zaproszenie na uroczystości XXV Lecia S.P.S.B.

2019/03/25

Serdecznie zapraszamy na uroczystości z okazji XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia, "ŚWIĘTA DNIA SAPERA I GALĘ NAGRÓD 2019" ORAZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Medal pamiątkowy wybity z okazji XXV-Lecia S.P.S.B.

które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:30 w Restauracji "WILANÓW" przy ul. Kostki Potockiego 27 w Sala restauracyjna I piętro w Warszawie.

PS: Przyjęcie zaproszenia proszę koniecznie potwierdzić i wnieść opłatę 120 zł do dnia 19 kwietnia 2019, tel.: 608-619-229 (napoje alk. we własnym zakresie).

 

Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za 2019 r. w wysokości 70 zł, na konto bankowe Stowarzyszenia:
41 2130 0004 2001 0349 9589 0001

Medal pamiątkowy wybity z okazji XXV-Lecia S.P.S.B. do nabycia (koszt produkcji 105 zł) w cenie specjalnej 80 zł podczas spotkania.

Zarząd S.P.S.B.