Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Zaproszenie na Święto DNIA SAPERA 2018

2018/03/11

Serdecznie zapraszamy na doroczne uroczystości:

"ŚWIĘTA DNIA SAPERA I GALĘ NAGRÓD 2018" oraz WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Nagroda S.P.S.B. im. Piotra Molaka

które odbędą się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godzinie 17:30 w Restauracji "WILANÓW" przy ul. Kostki Potockiego 27 w Sala restauracyjna I piętro w Warszawie.

PS: Przyjęcie zaproszenia proszę koniecznie potwierdzić i wnieść opłatę 150 zł do dnia 15 kwietnia 2018, tel.: 608-619-229 (napoje alk. we własnym zakresie).

 

Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za 2018 r. w wysokości 70 zł, na konto bankowe Stowarzyszenia:
41 2130 0004 2001 0349 9589 0001

Wymiana legitymacji członkowskich (koszt 25 zł) po zebraniu wszystkich zdjęć i opłat, stąd prośba o pilne wpłaty.

Zarząd S.P.S.B.