Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2023

2023/01/12

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd S.P.S.B. zaprasza na Spotkanie Noworoczne w terminie 20.01.2023 roku o godz. 17:00 w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3B w Warszawie. Koszt spotkania 180 zł.

Bardzo prosimy o niezwłoczne potwierdzenie chęci uczestnictwa telefonicznie do Kol. Prezesa S.P.S.B. lub poprzez adres e-mail: biuro@spsb.org.pl

Zarząd S.P.S.B.