Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

2023/02/11

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd S.P.S.B. planuje zorganizować i przeprowadzić uroczyste Spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika w dniu 21.04.2023 roku. Koszt i miejsce spotkania zostaną podane w terminie późniejszym.

W trakcie spotkania zostanie wręczona Nagroda Główna im. Piotra Molaka.
W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie swoich kandydatów do w/wym. nagrody.
Propozycję swojego kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem proszę przesłać na adres e-mail: biuro@spsb.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2023 roku.

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich.

Zarząd S.P.S.B.