Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

2022/03/28

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd S.P.S.B. planuje zorganizować i przeprowadzić doroczne spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika w terminie 22.04.2022 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. Koszt spotkania oraz dodatkowe informacje zostaną przekazane w późniejszym czasie.

Do zobaczenia!

Zarząd S.P.S.B.