Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Spotkanie noworoczne - decyzja o rezygnacji

2022/01/11

Koleżanki i Koledzy!

Ze względu na stale utrzymującą się niekorzystną sytuację pandemiczną w kraju z wielkim żalem, ale jednocześnie z pełną troską o Wasze zdrowie, Zarząd Stowarzyszenia zdecydował o rezygnacji z organizacji spotkania noworocznego planowanego w dniu 14.01.2022 roku.

Jednocześnie przypominamy o potwierdzeniu członkowstwa poprzez opłacenie składki członkowskiej w wysokości 70 zł na konto Stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie otrzymają okolicznościowe kalendarze.

Zarząd S.P.S.B.