Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Spotkanie Noworoczne 2023

2022/12/17

Koleżanki i Koledzy!

Zarząd S.P.S.B. planuje zorganizować i przeprowadzić Spotkanie Noworoczne w dniu 20.01.2023 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3B w Warszawie. Koszt spotkania oraz dodatkowe informacje zostaną przekazane w późniejszym czasie.

Bardzo prosimy o wstępne potwierdzenie chęci uczestnictwa do dnia 06.01.2023 roku telefonicznie do Kol. Prezesa S.P.S.B. lub poprzez adres e-mail: biuro@spsb.org.pl

Zarząd S.P.S.B.