Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Informacja o planach spotkania

2021/07/02

Koleżanki i Koledzy!

W związku z trwającą pandemią Covid-19 oraz związanymi z tym obostrzeniami dotychczas nie było możliwości zorganizowania spotkania członków stowarzyszenia.

W obecnej chwili dzięki zmianom legislacyjnym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Koleżanek i Kolegów, Zarząd S.P.S.B. planuje zorganizować i przeprowadzić doroczne spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika w terminie 24.09.2021 roku w Hotelu Łazienkowskim przy ul. 29 Listopada 3b w Warszawie. Koszt spotkania oraz dodatkowe informacje zostaną przekazane w późniejszym czasie.

Do zobaczenia!

Zarząd S.P.S.B.