Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Decyzja o przesunięciu spotkania

2021/03/25

Koleżanki i Koledzy, ze względu na stale utrzymującą się niekorzystną sytuację pandemiczną w Polsce z wielkim żalem, ale jednocześnie pełną troską o Państwa zdrowie, Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych zadecydował o przesunięciu spotkania z okazji ŚWIĘTA DNIA SAPERA planowanego w dniu 16 kwietnia na nowy, jesienny termin – do ustalenia przez Zarząd.

Osoby, które zostały wyróżnione przez Kapitułę w 2020 roku, oraz osoby wyróżnione w 2021 roku zostaną uhonorowane w terminie jesiennym ustalonym przez Zarząd S.P.S.B.

Jednocześnie przypominamy o konieczności opłacenia zaległych składek (70 zł) oraz wniesienia opłaty (35 zł) za wykonanie legitymacji członkowskiej.

Z poważaniem
Zarząd S.P.S.B.