Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Decyzja o przeniesieniu spotkania

2020/10/06

Koleżanki i Koledzy, ze względu na pogarszającą się w Polsce sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS–CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników spotkania z okazji ŚWIĘTA DNIA SAPERA planowanego w dniu 16 października b.r., Zarząd Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych podjął decyzję o przeniesieniu spotkania na dzień 16 kwietnia 2021 roku.

Dla Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania.

Zważywszy na fakt, że wśród uczestników byłyby obecne także osoby w sile wieku, nie pozostaje to bez znaczenia w aspekcie podatności na zakażenie koronawirusem. Nie chcemy zatem narażać uczestników spotkania oraz ich bliskich na zwiększone ryzyko zakażenia.

Osoby, które były w tym roku wyróżnione przez Kapitułę, zostaną uhonorowane w dniu 16 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie przypominamy o konieczności opłacenia zaległych składek oraz wniesienia opłaty 35 zł za wyrobienie legitymacji członkowskiej.

Nowe legitymacje można odebrać u członków zarządu po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznie lub e-mail.

Z poważaniem
Adam NIEMCZYK
Prezes Zarządu SPSB