Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2024

2024/02/01

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 19.01.2024 roku odbyło się Spotkanie Noworoczne członków S.P.S.B.

Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2024

Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2024

Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2024

Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2024

Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2024

Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2024

Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2024

Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2024

Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2024