Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2020

2020/01/17

Uczestnicy Spotkania Noworocznego pozdrawiają nieobecnych, Życząc w Nowym Roku wiele szczęścia, zdrowia i empatii w budowaniu wspólnoty naszego środowiska.

Spotkanie Noworoczne S.P.S.B. 2020