Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Spotkanie Noworoczne Członków i Sympatyków S.P.S.B. 2018

2018/02/11

12 stycznia 2018 roku odbyło się jak co roku, Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków stowarzyszenia. Zdjęcia poniżej tylko w niewielkim stopniu odzwierciedlają świetny nastrój i atmosferę spotkania.

Spotkanie było okazją do przedstawienia przez Zarząd S.P.S.B. projektu uchwały o ustanowieniu specjalnego znaczka o roboczej nazwie: "Za odwagę", przyznawanego za ponadstandardowe zachowania i dokonania np. za rozbrojenie I.E.D., ważne operacje zabezpieczenia w służbie i po służbie (szczegółowy zakres będzie przedstawiony na Uroczystym dorocznym spotkaniu z okazji Dnia Sapera 20.04 br.).
Decyzję o akceptacji dla tego projektu podjęto poprzez aklamację w trybie rozszerzonego posiedzenia Zarządu (głosowanie wszystkich obecnych członków).

Wszyscy zebrani na Spotkaniu Noworocznym składają całej braci: pirotechników, techników bombowych i przewodników psów najserdeczniejsze życzenia zdrowia i szczęścia w Nowym 2018 Roku.

Spotkanie Noworoczne Członków i Sympatyków S.P.S.B. 2018

Spotkanie Noworoczne Członków i Sympatyków S.P.S.B. 2018

Spotkanie Noworoczne Członków i Sympatyków S.P.S.B. 2018

Spotkanie Noworoczne Członków i Sympatyków S.P.S.B. 2018