Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Wydarzyło się w kwietniu 2023 roku

2023/06/06

Koleżanki i Koledzy!

Miło nam poinformować o tym, że Spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika w dniu 14.04.2023 roku spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony członków S.P.S.B.

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2023

Zarząd S.P.S.B. składa serdeczne podziękowanie firmom: JAKUSZ Sp. z o.o., Łukasiewicz PIAP Sp. z o.o., Instytut Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o. i Rekord Rescue Sp. z o.o. za wstąpienie do naszego grona jako członkowie wspierający i za wsparcie finansowe na rzecz działalności statutowej S.P.S.B. Cieszymy się, że jesteście z nami i wspieracie nasze stowarzyszenie w dalszej działalności. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że dotychczasowa współpraca przyczyni się do umocnienia wizerunku Państwa firm, ich pozycji rynkowej oraz zwiększenia prestiżu społecznego, a jej kontynuowanie będzie pozytywnym przykładem wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa państwa.

PIAP ISB Jakusz

Pozostałe zdjęcia znajdują się w zakładce Nasze Święto "Dzień Sapera i Pirotechnika".

Ponadto w dniu 14.04.2023 roku Przedstawiciele Zarządu S.P.S.B. uczestniczyli w uroczystym złożeniu wiązanki kwiatów pod pomnikiem "Chwała Saperom" w Warszawie.

Dzień Sapera i Pirotechnika 2023

W dniu 24.04.2023 roku w 27 rocznicę śmierci podkom. Policji Piotra MOLAKA w siedzibie CPKP "BOA" przedstawiciele S.P.S.B. uczestniczyli w uroczystym złożeniu wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą policyjnych kontrterrorystów, którzy zginęli na służbie.

Rocznica śmierci Śp. Piotra MOLAKA 2023

Rocznica śmierci Śp. Piotra MOLAKA 2023

Zarząd S.P.S.B.