Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Uroczystości i obchody ŚWIĘTA DNIA SAPERA I PIROTECHNIKA 2018

2018/05/08

W dniu 16 kwietnia 2018 roku, jak co roku świętowaliśmy DZIEŃ SAPERA. Doroczne uroczystości i GALA NAGRÓD STOWARZYSZENIA odbyły się w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

Podczas spotkania członków i sympatyków w obecności przedstawicieli wszystkich służb pirotechnicznych, decyzją Zarządu S.P.S.B. "NAGRODĘ HONOROWĄ STOWARZYSZENIA ZA CAŁOKSZTAŁT DOKONAŃ" otrzymał Aspirant Policji Mariusz SYCHLA.

MARIUSZ SYCHLA laureat Nagrody Honorowej S.P.S.B. 2018

Laureat nagrody Mariusz wśród kolegów

 

W związku z ustanowieniem nowej odznaki "HONOR I ODWAGA" za działania nadzwyczajne: rozbrojenie bomby I.E.D., udział w szczególnie ważnych operacjach profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom bombowym, decyzją Zarządu S.P.S.B. odznaki "HONOR I ODWAGA" otrzymali:

Odznaka Honor i Odwaga

Za rozbrojenie bomby I.E.D. – Kol. Leszek T. ARTEMIUK
Za rozbrojenie bomby I.E.D. – Kol. Zbigniew PLUCIAK
Za rozbrojenie bomby I.E.D. – Kol. Paweł ZBROJA

Nagrodzony Odznaką HONOR I ODWAGA kolega Paweł ZBROJA

Nagrodzony Odznaką HONOR I ODWAGA kolega Zbigniew PLUCIAK

 

W rocznicę tragicznej śmierci minera-pirotechnika, komisarza PIOTRA MOLAKA i z okazji DNIA SAPERA wieniec pod tablicą pamiątkową złożyła delegacja S.P.S.B.

Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi absolutorium na rok 2018.

Zebrani na uroczystym spotkaniu Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim saperom, pirotechnikom i przewodnikom psów służbowych /K9/.

"CHWAŁA SAPEROM I PIROTECHNIKOM"