Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Rocznica śmierci Śp. Piotra MOLAKA 2024

2024/04/18

Podkom. Piotr Molak - 27 rocznica śmierci

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 24.04.2024 roku przypada 28 rocznica śmierci Patrona Naszego Stowarzyszenia podkom. Policji Piotra MOLAKA.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd S.P.S.B.