Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Rocznica śmierci Śp. Piotra MOLAKA 2023

2023/04/24

Rocznica śmierci Śp. Piotra MOLAKA

Podkom. Piotr Molak - 27 rocznica śmierci

Koleżanki i Koledzy w dniu 24.04.2023 roku przypada 27 rocznica śmierci podkom. Policji Piotra MOLAKA.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd S.P.S.B.