Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Rocznica śmierci Śp. Piotra MOLAKA 2021

2021/04/23

Rocznica śmierci Śp. Piotra MOLAKA

Podkom. Piotr Molak - 25 rocznica śmierci

Koleżanki i Koledzy w dniu 24.04.2021 roku przypada 25 rocznica śmierci podkom. Policji Piotra MOLAKA.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd S.P.S.B.