Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Rocznica śmierci podkom. Piotra MOLAKA 2020

2020/04/24

24.04.2020r. Rocznica śmierci podkom. Piotra MOLAKA

Koleżanki i Koledzy w dniu dzisiejszym przypada 24 rocznica śmierci podkom. Policji Piotra MOLAKA patrona naszego stowarzyszenia, który oddał swoje życie realizując obowiązki służbowe minera – pirotechnika.

Zarząd S.P.S.B.

Podkom. Piotr Molak - 24 rocznica śmierci