Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

2022/05/05

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 22.04.2022 roku odbyło się doroczne spotkanie z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika.

W trakcie uroczystości zostały wręczone wyróżnienia:

Ponadto wręczono certyfikaty dla nowych członków S.P.S.B.

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2022

Dziękujemy zarówno członkom stowarzyszenia oraz zaproszonym gościom za tak liczne przybycie. Serdecznie zapraszamy na następne spotkania!

Zarząd S.P.S.B.