Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Obchody Dnia Sapera i Pirotechnika 2019

2019/09/23

W dniu 26 kwietnia 2019 roku nagrodą Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych im. Piotra MOLAKA został wyróżniony Jacek KUCH.
Odznaką "HONOR i ODWAGA" został wyróżniony Krzysztof GIERASIŃSKI.
Medal XXV-Lecia S.P.S.B. im. Piotra MOLAKA zostali wyróżnieni wszyscy członkowie S.P.S.B.

Obchody Dnia Sapera 2019 i Pirotechnika

Obchody Dnia Sapera 2019 i Pirotechnika

Obchody Dnia Sapera 2019 i Pirotechnika

Obchody Dnia Sapera 2019 i Pirotechnika

Obchody Dnia Sapera 2019 i Pirotechnika