Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Dzień Sapera i Pirotechnika 2022

2022/04/16

16 kwiecień - DZIEŃ SAPERA I PIROTECHNIKA

Delegacja S.P.S.B. w dniu 16 kwietnia br. złożyła wiązankę przy Pomniku Chwała Saperom w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie.
Kolega Bogdan Modrzejewski odczytał odezwę z okazji Święta Sapera:

Tu dziś pod Pomnikiem Sapera dość liczna kadra Wojsk Inżynieryjnych się zbiera.
By co roku czcić naszych Kolegów Saperów poległych za ojczyznę. Czyli w Dzień Sapera.
Za zasługi w forsowaniu Odry i Nysy Kłodzkiej w 1945r. ten chwalebny dzień nam nadano.
To wtedy saperski wielki pokaz działalności dano, przeprawy i mosty szybko wybudowano.
Po dzień dzisiejszy działalność Wojsk Inżynieryjnych na rzecz kraju wcale nie jest to mało.
Ileż to pól minowych od zakończenia II wojny światowej brać saperska nam rozminowała?
Za te wszystkie dokonania, tym co odeszli tym co są należy się WIELKA SAPERSKA CHWAŁA.

Dzień Sapera i Pirotechnika 2022

Dzień Sapera i Pirotechnika 2022

Zarząd S.P.S.B.