Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Dzień Sapera i Pirotechnika 2021

2021/04/15

Dzień Sapera 2021

Dzień Sapera 2021

Z okazji Dnia Sapera przypadającego w dniu 16.04.2021 roku składamy żołnierzom, funkcjonariuszom, kombatantom, weteranom oraz pracownikom służb inżynieryjno-saperskich i pirotechnicznych życzenia zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z osiągnięć zawodowych i prywatnych.

Zarząd S.P.S.B.