Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Złożyli ofiarę życia w służbie na rzecz bezpieczeństwa...

2019/10/11

Z wielkim smutkiem i w poczuciu niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o tragedii która dotknęła 6 Batalion Powietrznodesantowy w dniu 8 października 2019 r.

Śmierć jest zawsze powodem do smutku. Szczególnie bolesny jest ogrom tragedii, w której zginęło i odniosło rany tak wielu żołnierzy batalionu.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych oraz wszystkich kolegów Stowarzyszenia na ręce dowódcy jednostki 6 Batalionu Powietrznodesantowego ppłk Kamila Sworackiego przekazujemy wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich poległych żołnierzy.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

 

Więcej informacji: https://www.tvp.info/44747504/wybuch-bomby-w-kuzni-raciborskiej-sa-ofiary-wsrod-saperow

Cześć Ich pamięci