Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Wysokość składki członkowskiej w 2023 roku

2022/12/30

Koleżanki i Koledzy!

W związku z szalejącą inflacją oraz zwiększonymi kosztami obsługi naszego Stowarzyszenia jesteśmy zmuszeni od 01.01.2023 roku podnieść wysokość składki członkowskiej do 100 zł oraz wpisowego do 50 zł (Uchwała Zarządu SPSB nr 20 z dnia 28.12.2022 roku).

Nadmieniamy, że jest to pierwsza podwyżka od ok. 15 lat.

Zarząd S.P.S.B.