Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Ważne informacje dla członków S.P.S.B.

2024/02/13

Koleżanki i Koledzy!

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Nagrody Głównej im. Piotra MOLAKA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2024 roku. Kandydaturę wraz z umotywowaniem propozycji proszę przesłać na adres e-mail: biuro@spsb.org.pl

Zarząd S.P.S.B. planuje zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Sapera i Pirotechnika w dniu 12.04.2024 roku. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca spotkania oraz jego kosztów przekażemy w czasie późniejszym.

Ponadto Zarząd S.P.S.B. planuje przeprowadzić Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia w terminie 18.10.2024 lub 25.10.2024 roku.

Informujemy, że w związku z nadchodzącą rocznicą powstania Stowarzyszenia Zarząd S.P.S.B. podjął prace nad przygotowaniem okolicznościowego medalu pamiątkowego. Jeżeli ktoś z Koleżanek i Kolegów chciałby pomóc w tej inicjatywie to prosimy o kontakt.

Przypominamy o konieczności opłacenia składki członkowskiej.

Zarząd S.P.S.B.