Stowarzyszenie
Polskich Specjalistów Bombowych
im. Piotra Molaka

Obchody Dnia Sapera 26 kwiecień 2019

2019/09/23

Nagrodą Stowarzyszenia Polskich Specjalistów Bombowych im. Piotra MOLAKA został wyróżniony Jacek KUCH.
Odznaką "HONOR i ODWAGA" został wyróżniony Krzysztof GIERASIŃSKI.
Medal XXV-Lecia S.P.S.B. im. Piotra MOLAKA zostali wyróżnieni wszyscy członkowie S.P.S.B.

Obchody Dnia Sapera 2019

Obchody Dnia Sapera 2019

Obchody Dnia Sapera 2019

Obchody Dnia Sapera 2019

Obchody Dnia Sapera 2019